Enkele kenmerken van de praktijk zijn:

* Een snelle start van de behandeling. Zie wachttijd

* Er wordt een persoonlijke benadering geboden

* De behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Zie het vergoedingsoverzicht

* Behandeling voor rij angst kan geboden worden in combinatie met een rij coach


Er worden binnen de praktijk geen verklaringen afgegeven of rapporten voor derden opgesteld. Klik hier voor nadere informatie